Od 1 stycznia 2020 r. ustawodawca nałożył obowiązek rejestracji podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami w elektronicznym systemie – Baza Danych Odpadowych – w skrócie BDO.
Czy samochodowa myjnia bezdotykowa podlega temu obowiązkowi?

Nasze analiza jednoznacznie daje odpowiedź – NIE.

Odnośniki urzędowe do naszych analiz znajdziecie tutaj:

https://bdo.mos.gov.pl/home/zasady-rejestracji/


https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/obowiazki-przedsiebiorcy/chce-wypelniac-obowiazki-srodowiskowe/ewidencja-i-przekazywanie-odpadow-w-bdo/ewidencja-i-przekazywanie-odpadow-w-bdo#2

– Rodzaje odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002531/O/D20192531.pdf

– Oprócz tego są to informacje udzielone przez jeden z urzędów marszałkowskich, które to urzędy odpowiadają za przyjmowanie wniosków o rejestrację w BDO

Zatem dlaczego nie?

Myjnia wytwarza następujące odpady, które jak każdy odpad wymagają określonej utylizacji.

 • Ścieki płynne z mycia
  • nie podlegają specjalnej utylizacji, gdyż są odprowadzane zgodnie z umowami z zakładami wodno-kanalizacyjnymi lub wywożone szambowozami przez specjalistyczne firmy
 • Odpady pozostawiane przez klientów w pojemnikach na śmieci
  • Są to odpady komunalne – źródłem ich powstawania są gospodarstwa domowe, które pozostawiły je na myjni czyszcząc samochód i one również nie podlegają specjalnej rejestracji
 • Pojemniki po chemii
  • Pojemniki (kanistry) są wykonane z utylizowalnego, twardego polietylenu (HDPE) dlatego jeśli rocznie myjnia nie zużyje ich więcej niż 500 kg (niezanieczyszczonych) ich utylizacja (radzimy przekazywać je firmie wywożącej odpady) nie podlega rejestracji.
   • Zatem uwaga! Jeśli w ciągu roku myjnia przekroczy ilość odpadów, dla której nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, musi uzyskać wpis do BDO i rozpocząć ich ewidencjonowanie.
   • Jeden pojemnik po chemii waży 1,17 kg i aby myjnia przekroczyła te limity musiałby zużyć nawet 415 pojemników (niezanieczyszczonych). Jest to liczba praktycznie nieosiągalna.
 • Piasek i inne zanieczyszczenia z osadników stanowiskowych i osadnika centralnego
  • czyści i odbiera osad firma specjalistyczna w ramach swojej koncesji – usługa gwarantowana fakturą
 • Zanieczyszczenia ropopochodne z separatora
  • czyści i odbiera osad firma specjalistyczna w ramach swojej koncesji – usługa gwarantowana fakturą