Nowoczesne myjnie Ekowash charakteryzują się możliwością rozbudowy i modernizacji. Decyzje warto podjąć już na etapie budowy. Wtedy myjnia niewielkim kosztem zostanie wyposażona w elementy, które w późniejszym czasie posłużą do szybkiej i ekonomicznej rozbudowy lub modernizacji.
Rozbudowa to na ogół uruchomienie dodatkowego, niezadaszonego stanowiska dla większych pojazdów.
Modernizacja myjni to zwykle instalacja kolejnych, opcjonalnych programów, których potrzebę sygnalizują klienci.

Coraz częściej Ekowash otrzymuje też zlecenia na kompleksową modernizacją działających od wielu lat myjni, których technologia stała się niekonkurencyjna na rynku, a i elementy infrastruktury uległy zużyciu.

Ten artykuł pokazuje zarówno rozbudowy jak i modernizacje istniejących myjni.