Myjnia jak każda złożona maszyna pracująca w trybie 24 h wymaga systematycznego oglądu i zaplanowanych, niekiedy bardzo drobnych czynności aby działała bez zakłóceń.
Częste awarie i usterki nie tylko powodują bieżące straty finansowe ale mogą też zniechęcić klientów do danej myjni.
Oto nasze rady wynikające z wieloletniej obserwacji przyczyn powstawania awarii w kolejności ważności.

  • Myjnia powinna bezwzględnie mieć stałego opiekuna, który zrozumie potrzebę swojej pracy
  • Opiekun powinien być przeszkolony przez Ekowash, także w razie zmiany osoby, oraz mieć przypisany w panelu sterującym numer jego telefonu do odbierania SMS-ów o alarmach
  • Opiekun powinien nie tylko dbać o czystość myjni i terenu – klienci przyjeżdżają po to, aby ich samochód był czysty! ale przeprowadzać ogląd myjni punkt po punkcie, tj.:
    • sprawdzić w maszynowni czy nie ma przecieków i ewentualnie dokręcić odpowiednie nakrętki i śruby