Bieżące informacje o fiskalizacji myjni.

Zapraszamy do zadawania pytań i komentowania na tej stronie, gdyż temat jest dość skomplikowany od strony technicznej, zależny od różnych myjni oraz obarczony dodatkowo niejasnościami prawnymi różnie interpretowanymi przez producentów.

Informacja z 30.06.2022

W Dzienniku Ustaw z dnia 29 czerwca 2022 (DZIENNIK USTAW 2022 R. POZ. 1368) opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, które formalnie podtrzymuje datę fiskalizacji myjni na dzień 01.10.2022
Jest to bardzo ważna z punktu widzenia całej logistyki fiskalizacji informacja.
Niestety nie stało się to, na co liczyliśmy, czyli przesunięcia terminu.

W dzisiejszej (21 czerwca 2022) rozmowie z jednym z inwestorów dowiedzieliśmy się, że naczelnik jego urzędu skarbowego zarzekał się, że „nie ma kompetencji do ewentualnego, indywidualnego przedłużania terminu fiskalizacji myjni; może to nastąpić jedynie w drodze centralnego rozporządzenia”.

23 maja 2022 Ministerstwo Finansów poinformowało w lakonicznym komunikacie na portalu  gov.pl/web o przesunięciu terminu fiskalizacji myjni na 1 października br.
Naszym zdaniem termin ten jest zbyt krótki i prawie tak samo nierealny do dotrzymania jak ten z 1 lipca. Świadczy o tym sformułowanie „… dajemy tym samym przedsiębiorcom dodatkowy czas na zakup i instalację urządzeń fiskalnych przed 1 października 2022 r.”, które pokazuje głębokie niezrozumienie technicznych możliwości wykonania tego obowiązku.
Elementy do zamontowania nie leżą gotowe i homologowane na półce, a montaż nie polega na włączeniu urządzenia do prądu.
Tymczasem radzimy wstrzymanie się ze składaniem pisma jakie załączyliśmy poniżej i w przesłanym mailu z oczywistych względów – odpowiedź urzędów byłaby oczywista.

Ze swojej strony będziemy informować państwa zarówno o sytuacji prawnej jak i technicznej tak, aby z odpowiednim wyprzedzeniem zareagować na możliwość lub brak możliwości zamontowania urządzeń przed 1 października.

Link do tekstu Ministerstwa Finansów
https://www.gov.pl/web/finanse/odroczenie-terminu-obowiazkowego-stosowania-kas-rejestrujacych-w-myjniach-samochodowych

1. SCHEMAT FISKALIZACJI MYJNI Z JEDNĄ KASĄ + NAYAX CLASSIC

 • Rozwiązanie firm Televend i Wirtualnych Kas Fiskalnych w Schemacie 1 bazuje na jednej centralnej kasie fiskalnej online umieszczonej w kontenerze myjni i podłączeniu do niej poprzez terminale Nayax wrzutników monet z paneli stanowiskowych i odkurzaczy.
 • Paragon elektroniczny nie musi wyświetlać się fizycznie na jakimś urządzeniu w myjni.
 • Zamiast tego, klient który będzie chciał zobaczyć, a nawet pobrać paragon swojej płatności w myjni musi:
  • zainstalować na swoim smartfonie dedykowaną, bezpłatną aplikację
  • mieć dostęp do internetu na swoim smartfonie w czasie przebywania i płacenia w myjni
  • zeskanować kod QR umieszczony przy terminalu, którym płaci kartą lub monetami
  • Paragon swojej i tylko swojej płatności będzie mógł zobaczyć w tej aplikacji po zapłacie albo kiedykolwiek później
 • Jeśli klient nie będzie miał takiej aplikacji, nie będzie chciał zeskanować kodu przed płatnością – o czym będzie informował go komunikat w myjni, wtedy i tak wszelkie płatności zostaną sfiskalizowane, a dostęp do nich będzie możliwy dla Inwestora, pod NIPem którego zostanie zarejestrowana kasa online w myjni, w specjalnej aplikacji – podobnie jak operacje w systemie Nayax.
 • Prowadzone są też prace aby dodać w ramach tego schematu dodatkowy wyświetlacz graficzny do wyświetlania paragonów – jednak nie zostały one do dnia publikacji tego wpisu zakończone.

2. SCHEMAT FISKALIZACJI MYJNI Z JEDNĄ KASĄ + NAYAX ONE TOUCH

 • Schemat 2 to wersja Schematu 1, i dotyczy tych myjni, które mają zainstalowane terminale nowszej generacji – NAYAX ONE TOUCH (tylko takie są dostępne od połowy 2021 roku). Terminale te dysponują wyświetlaczami graficznymi, które mogą wyświetlić wszystkie wymagane prawem informacje paragonu.
 • Na wyświetlaczach Nayax, po każdej płatności – czy to kartami, czy monetami będzie pojawiał się przez wymagane 30 sekund paragon
 • Klient, który będzie chciał pobrać paragon swojej płatności w myjni musi podobnie jak w Schemacie 1 zainstalować aplikację i wykonać te same kroki.

3. SCHEMAT FIZSKALIZACJI MYJNI Z WIELOMA KASAMI

 • Schemat 3 z wieloma kasami firmy Novitus bazuje na koncepcji wyświetlania paragonu przez 30 sek. na specjalnym wyświetlaczu podłączonym do takiej kasy i montowanym na panelu stanowiskowym lub odkurzaczu.
 • Rozwiązanie to wymaga instalacji przy każdym urządzeniu płatniczym oddzielnej kasy online. W panelu stanowiskowym, wyposażonym także w terminal płatności kartami (dowolnego typu) można podłączyć i wrzutnik, i terminal do jednej kasy na tym stanowisku.
 • Dla klientów posiadających smartfony ze specjalną aplikacją możliwe jest też, podobnie w poprzednich schematach 1 i 2, pobrania paragonu na smartfon właśnie.

PORÓWNANIE KOSZTÓW FISKALIZACJI

Poniżej przedstawiamy analizę kosztów fiskalizacji wg wymienionych schematów dla przykładowej myjni

 • 3 stanowiskowej
 • wyposażonej w 3 terminale Nayax na stanowiskach oraz 3 wrzutniki monet
 • 1 podwójny odkurzacz na monety

Podane koszty w cenach netto opierają się na podanych przez producentów cenach urządzeń zasadniczych oraz opłatach abonamentowych przy założeniu średniego miesięcznego obrotu brutto myjni i odkurzaczy
na poziomie 30 000 zł.

Do podanej ceny ewentualnego montażu i uruchomienia urządzeń przez EKOWASH należy dodać ceny dojazdu kalkulowanego indywidualnie.

ELEMENTSCHEMAT 1SCHEMAT 2SCHEMAT 3
Kasa fiskalna 1×1190+800=1990 1×1190+800=1990 5×1290=6450
Terminal Nayax1 x 2200=2200 1 x 2200=2200 nie dotyczy
Wyświetlacze (1) ??w zestawie
Przyciski wyboru na odkurzaczu (2) ??nie dotyczy
Abonament za urządzenia47 (3)47 (3)195
Abonament za karty SIM
(dostęp do internetu) – ewentualnie
5 (4) 5 (4)25
Prowizja za transakcje fiskalne 0,45% 1351350
Serwis średnio szacunkowo / mc30 (5) 30 (5)150 (5)
Montaż i uruchomienie2000 (6)2000 (6)4500 (6)
Koszty dojazdu serwisu za 1 km (7)3,03,03,0
(1) ewentualny dodatek dla Nayax Classic jednak nie są jeszcze dostępne; (2) W chwili obecnej koszt przeróbki odkurzacza do współpracy z terminalami Nayax nie jest znany; (3) Standardowy abonament dla jednego terminala Nayax 10 EUR – tutaj dla stanowiska odkurzaczy; (4) Za jedną kartę do dodatkowego terminala; (5) Średni, ewentualny koszt dla wszystkich urządzeń przykładowej myjni, który może być równie dobrze 0 jeśli urządzenie będzie działać bezawaryjnie, a podanie go teraz pozwala tylko uzmysłowić, że urządzenia wymagają serwisu w przypadku awarii – choćby tylko kosztów przesyłek; (6) Szacowany wstępnie koszt montażu wszystkich urządzeń dla tej przykładowej myjni. Może on być także mniejszy od podanego; (7) Podana stawka jest identyczna z cennikiem serwisu. Ekowash będzie starał się proponować koszty dojazdu wg. rzeczywistej odległości przebytej nie od jednego punktu ale od miejsca poprzedzającego wyjazd – zawsze będzie to przedmiotem ustaleń przed wykonaniem zlecenia.

ZA i PRZECIW

WĄTPLIWOŚCI PRAWNE

 1. Firma NOVITUS (SCHEMAT 3) podnosi zdecydowanie kilka kwestii prawnych, wobec których jej rozwiązanie uznać należy za jedynie bezpieczne skarbowo dla klienta tj.
  1. wymóg dostarczenia klientowi paragonu najpóźniej w chwili zapłaty bez względu na to czy on wyraża chęć otrzymania paragonu czy nie
  2. jedna kasa fiskalna powinna obsługiwać tylko jedno stanowisko płatnicze
  3. kasa fiskalna dla myjni powinna być tzw. kasą o zastosowaniu specjalnym – z wyświetlaniem paragonu zamiast jego wydrukowaniem
 2. Firma WKF (Wirtualne Kasy Fiskalne) uważa, że kasy dla myjni mogą być rodzajem kas ogólnych z dostarczaniem paragonu klientowi w wersji elektronicznej za jego wcześniejszą zgodą o czym mam mówić widoczna informacja

SCHEMAT 1

 1. Wskazanie dla myjni, które nie zamierzają rezygnować z używanych już kart rabatowych (przedpłacanych)
 2. Dołączenie odkurzaczy do systemu płatności kartami o co pyta wielu klientów, a przy okazji także wzmocnienie funkcjonalności kart rabatowych
 3. Wątpliwość związana z brakiem homologacji na dzień 21.06.2022. Co prawda dostawca WKF przy zakupie urządzenia deklaruje zwrot pieniędzy w przypadku nie uzyskania homologacji do 1 października 2022 jednak nie rozwiązuje to problemu: co dalej z funkcjonowaniem myjni? Czy ma pracować narażając się na bardzo wysokie kary czy zawiesić pracę do czasu uzyskania homologacji? Jaki byłby koszt zaprzestania pracy myjni w takim wypadku?
 4. Wątpliwości czy producent odkurzaczy zdąży na czas przygotować system przycisków do wyboru odkurzacza po zapłacie; jeśli nie zdąży to albo inwestor będzie zmuszony do zakupu 2 terminali na odkurzacz albo w najgorszym razie unieruchomić odkurzacz do czasu rozwiązania tego problemu.
 5. Najpoważniejsza wątpliwość to brak kompletu handlowego dla tego schematu. Już teraz można kupić kasę WKF jednak nie ma na przykład dostępnych do niej fizycznych połączeń wrzutników monet z terminalami Nayax. Kiedy będą -na dzisiaj nie tego wiemy.

SCHEMAT 2

 1. Uczynienie zadość ewentualnym wymogom prawnym podnoszonym przez firmę Novitus (pkt. 1 Wątpliwości prawne)
 2. Wskazanie dla myjni które nie zamierzają rezygnować z używanych już kart rabatowych (przedpłacanych)
 3. Dołączenie odkurzaczy do systemu płatności kartami o co pyta wielu klientów, a przy okazji także wzmocnienie funkcjonalności kart rabatowych
 4. Wątpliwość związana z brakiem homologacji na dzień 21.06.2022. Co prawda dostawca WKF przy zakupie urządzenia deklaruje zwrot pieniędzy w przypadku nie uzyskania homologacji do 1 października 2022 jednak nie rozwiązuje to problemu: co dalej z funkcjonowaniem myjni? Czy ma pracować narażając się na bardzo wysokie kary czy zawiesić pracę do czasu uzyskania homologacji? Jaki byłby koszt zaprzestania pracy myjni w takim wypadku?
 5. Wątpliwości czy producent odkurzaczy zdąży na czas przygotować system przycisków do wyboru odkurzacza po zapłacie; jeśli nie zdąży to albo inwestor będzie zmuszony do zakupu 2 terminali na odkurzacz albo w najgorszym razie unieruchomić odkurzacz do czasu rozwiązania tego problemu
 6. Najpoważniejsza wątpliwość to brak kompletu handlowego dla tego schematu. Już teraz można kupić kasę WKF jednak nie ma dostępnych do niej fizycznych połączeń wrzutników monet z terminalami Nayax. Kiedy będą -na dzisiaj nie tego wiemy.

SCHEMAT 3

 1. Wyraźne wskazanie dla myjni, które nie mają i nie planują nigdy mieć terminali płatniczych
 2. Wskazanie dla myjni posiadających terminale inne niż Nayax i nie planujących także wprowadzania kart rabatowych (przedpłacanych)
 3. Komplet handlowy z potrzebnymi kablami, itp. dostępny na dzisiaj (21.06.2022) co umożliwia montaż i testową pracę w realnej myjni bez konieczności fiskalizowania przed 1 października br.
 4. Przeciw – większa liczba elementów narażonych na awarie dodatkowo obostrzonych konsekwencjami skarbowymi

INSTALACJA WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZEZ EKOWASH

Jeśli zdecydujecie się Państwo na zlecenie instalacji wybranych urządzeń przez EKOWASH prosimy o bardzo pilny kontakt na info@ekowash.pl

Przed kontaktem prosimy o policzenie i opisanie wszystkich urządzeń do sfiskalizowania oraz wybór schematu korzystnego dla waszych myjni.

Aby zdążyć przed 1 października 2022 r. musimy dokładnie zaplanować logistykę wszystkich instalacji – dlatego pilnie czekamy na Wasze wstępne deklaracje.

Tutaj linki do stron producentów urządzeń

Schemat 1 lub 2
https://nayax.pl/fiskalizacja-myjni-z-terminalami-platniczymi-nayax/
https://www.kasadlamyjni.pl/

Schemat 3
https://novitus.pl/sdf3

ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI

Wasze pytania i wypowiedzi tutaj pomogą wszystkim w podjęciu decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *