Przed odbiorem myjni i oczywiście przed uruchomieniem dla klientów inwestor powinien koniecznie:

  • przemyśleć i przekazać serwisowi stawki mycia oraz odkurzania
  • przygotować monety do rozmieniarki w minimalnych ilościach 100 szt. z każdego nominału 5 zł, 2 zł, 1 zł – bez takiej ilości monet rozmieniarka, w szczególności, nie zacznie sprzedawać kart jeśli taki model jest zainstalowany
  • przygotować telefon do zainstalowania aplikacji do zdalnego dostępu do sterowania myjnią
  • sprawdzić w obecności serwisu na każdym stanowisku uruchamianie myjni monetami (każdym nominałem), kartami bankowymi i rabatowymi (jeśli zostały wybrane do obsługi)
  • Sprawdzić uruchamianie i czas pracy odkurzaczy monetami (każdym nominałem)