• Wyciek wody w kontenerze technicznym i zwarcie w instalacji elektrycznej
  • Wahania napięcia w sieci elektrycznej
  • Brak wody z sieci
  • Przekroczone godziny serwisu okresowego
  • Nadmiernie zabrudzony filtr główny wody