Podstawowym i prostym sprawdzianem poprawnego działania systemu jest sprawdzenie poziomu wody osmotycznej w zbiornikach. Jeśli wskaźnik wysokości słupa wody na zbiorniku pokazuje wartość poniżej 1,5 m to produkcja wody osmotycznej powinna pracować.

Jeśli to się nie dzieje to należy po pierwsze zresetować błąd na panelu sterowania systemu osmozy. Reset może być w ostateczności przeprowadzony przez wyłączenie i włączenie stacji osmozy – wyłącznik znajduje się w obrębie urządzeń. Mógł on powstać podczas czyszczenia filtra głównego, kiedy zawór wody został na ten czas zamknięty. System osmozy chciał się załączyć ale z powodu braku dopływu wody nie załączył się.
Podobna sytuacja zaistnieje jeśli nastąpi dłuższa przerwa w dopływie wody z sieci wodociągowej. Po planowanym wyłączeniu wody można być pewnym, że pojawi się błąd wyświetlany na sterowniku i wtedy należy wykonać wspomniany reset.