Podstawowym i prostym sprawdzianem poprawnego działania systemu jest sprawdzenie poziomu wody osmotycznej w zbiornikach. Jeśli wskaźnik wysokości słupa wody na zbiorniku pokazuje wartość poniżej 1,5 m to produkcja wody osmotycznej powinna pracować.
Jeżeli poziom spadnie poniżej 1,0 m to należy sprawdzić komunikaty na panelu stacji osmozy. W tym celu należy lekko dotknąć wyświetlacza i uwidocznią się ewentualne komunikaty.

STOP – stacja nie pracuje, ale jest gotowa do pracy
PŁUKANIE – regenaracja, stacja przygotowuje się do pracy
NAPEŁNIANIE – stacja produkuje wodę
UWAGA, ALARM, itp. – Niskie ciśnienie wody wejściowej, Reset – nacisnąć „Reset” żeby się uruchomiła.
Jeśli wyświetlacz nic nie wyświetla wtedy stacja nie pracuje i przyczyny należy szukać w szafie sterującej – np. wyłączony bezpiecznik (czytaj legendę).

Jeśli to się nie dzieje to należy po pierwsze zresetować błąd na panelu sterowania systemu osmozy. Reset może być w ostateczności przeprowadzony przez wyłączenie i włączenie stacji osmozy – wyłącznik znajduje się w obrębie urządzeń. Mógł on powstać podczas czyszczenia filtra głównego, kiedy zawór wody został na ten czas zamknięty. System osmozy chciał się załączyć ale z powodu braku dopływu wody nie załączył się.
Podobna sytuacja zaistnieje jeśli nastąpi dłuższa przerwa w dopływie wody z sieci wodociągowej. Po planowanym wyłączeniu wody można być pewnym, że pojawi się błąd wyświetlany na sterowniku i wtedy należy wykonać wspomniany reset.