Na zlecenie wykonujemy operaty wodno-prawne w cenie 3.000 zł netto.
Do zlecenia należy przygotować następujące dokumenty:

1. Wypis z rejestru gruntów dla działek na której zlokalizowana jest inwestycja

2. Wypis i wyrys z (MPZP) Miejscowego Planu Zagospodarowania lub Decyzja o w.z

3. Mapa do celów opiniodawczych syt-wys lub mapa do celów projektowych

4. Warunki techniczne odbiorcy ścieków

5. Zgoda na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zwierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego – odbiorca ścieków

6. Rodzaj separatora oraz karta techniczna i technologia mycia (zużycia wody i chemii)

7. Dane o używanych środkach chemicznych (dostępne tutaj)

Termin realizacji 7 dni od dnia otrzymania powyższych dokumentów.
Przygotowany w ten sposób operat inwestor składa do P.P. Wody Polskie w regionie właściwym dla danej miejscowości.