Parametry techniczne dla myjni 2. stanowiskowej


Piec kondensacyjny Twister AO Smith

 • Ciśnienie gaz ziemny 20 mbar
 • Zużycie gazu ziemnego 2 H G 20 – 2,5 m3/h
 • Ciśnienie propan 37
 • Zużycie propan 3B/P G 30 2,7 m3/h

Piec olejowy COF 350 AO Smith

1. Zużycie oleju 5,0 l/h

2. Zapotrzebowanie na wodę 2,0 m3/h

3. Ścieki max. 2,0 m3/h

4. Ścieki, średni wydatek 12,5 m3/24 ( w chwili maksymalnego obłożenia)

5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 15 kW

6. Typ separatora: SEKOT-B-2,5 / Przepływ 3 l/s | Pojemność osadnika 2500 l


Konstrukcja

1. Zabudowa – wiata / wymiar 1-stanowiska / szer. 4,85 m do 5,50 /dł. /6,00 m/ wys. 4,80 m do 6,00 m

2. Kontener techniczny z instalacjami wewnętrznymi (typowy: 2,50 x 2,60 x 6,00 m)

Zabudowa

1. Dach prosty z blachy trapezowej ( kąt pochylenia dachu 2%-4% ) lub dach owalny

2. powierzchnia zabudowy: od 50,00 do 90,00 m2

3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do poziomu okapu, gzymsu lub attyki): od 4,20 do 6,20 m

4. wysokość budynku do kalenicy: od 4,20 do 6,20 m; szerokość elewacji frontowej budynku: od 12,00 do 14,00 m liczba kondygnacji nadziemnych: 1

5. rodzaj dachu: jednospadowy lub dwuspadowy

6. kąt nachylenia dachu: od 1̊ do 15̊

Układ kalenicy głównej budynku w stosunku do frontu działki (równoległy, prostopadły): należy określić na podstawie koncepcji zagospodarowania ponieważ frontem działki jest strona od której znajduje się wjazd na działkę.

UWAGA:

Po określeniu frontu działki proszę sprawdzić czy wpisana jest prawidłowa wartość szerokości elewacji frontowej budynku.

Parametry techniczne dla myjni 3. stanowiskowej

Piec kondensacyjny Twister AO Smith

 • Ciśnienie gaz ziemny 20 mbar
 • Zużycie gazu ziemnego 2 H G 20 – 4,0 m3/h
 • Ciśnienie propan 37
 • Zużycie propan 3B/P G 30 4,2 m3/h

Piec olejowy COF 350 AO Smith

1. Zużycie oleju 8,0 l/h

2. Zapotrzebowanie na wodę 2,8 m3/h

3. Ścieki max. 2,8 m3/h

4. Ścieki, średni wydatek 16,5 m3/24 ( w chwili maksymalnego obłożenia)

5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 17 kW

6. Typ separatora: SEKOT-B-2,5 / Przepływ 6 l/s | Pojemność osadnika 2500 l


Konstrukcja

1. Zabudowa – wiata / wymiar 1-stanowiska / szer. 4,85 m do 5,50 /dł. /6,00 m/ wys. 4,80 m do 6,00 m

2. Kontener techniczny z instalacjami wewnętrznymi (typowy: 2,50 x 2,60 x 6,00 m)

Zabudowa

1. Dach prosty z blachy trapezowej ( kąt pochylenia dachu 2%-4% ) lub dach owalny

2. powierzchnia zabudowy: od 100,00 do 140,00 m2

3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do poziomu okapu, gzymsu lub attyki): od 4,20 do 6,20 m

4. wysokość budynku do kalenicy: od 4,20 do 6,20 m; szerokość elewacji frontowej budynku: od 17,00 do 20,00 m; liczba kondygnacji nadziemnych: 1

5. rodzaj dachu: jednospadowy lub dwuspadowy

6. kąt nachylenia dachu: od 1̊ do 15̊

Układ kalenicy głównej budynku w stosunku do frontu działki (równoległy, prostopadły): należy określić na podstawie koncepcji zagospodarowania ponieważ frontem działki jest strona od której znajduje się wjazd na działkę.

UWAGA:

Po określeniu frontu działki proszę sprawdzić czy wpisana jest prawidłowa wartość szerokości elewacji frontowej budynku.


Parametry techniczne dla myjni 4. stanowiskowej


Piec kondensacyjny BFC 60 AO Smith

 • Ciśnienie gaz ziemny 20 mbar
 • Zużycie gazu ziemnego 2 H G 20 – 7,0 m3/h
 • Ciśnienie propan 37
 • Zużycie propan 3B/P G 30 7,2 m3/h

Piec olejowy COF 350 AO Smith

1. Zużycie oleju 9,5 l/h

2. Zapotrzebowanie na wodę 4,5 m3/h

3. Ścieki max. 4,5 m3/h

4. Ścieki, średni wydatek 24 m3/24 ( w chwili maksymalnego obłożenia)

5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 26 kW

6. Typ separatora: SEKOT-B-2,5 / Przepływ 6 l/s | Pojemność osadnika 2500 l


Konstrukcja

1. Zabudowa – wiata / wymiar 1-stanowiska / szer. 4,85 m do 5,50 /dł. /6,00 m/ wys. 4,80 m do 6,00 m

2. Kontener techniczny z instalacjami wewnętrznymi (typowy: 2,50 x 2,60 x 6,00 m)


Zabudowa

1. Dach prosty z blachy trapezowej ( kąt pochylenia dachu 2%-4% ) lub dach owalny

2. powierzchnia zabudowy: od 140,00 do 170,00 m2

3. wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej budynku (mierzona od średniego poziomu terenu przed głównym wejściem do budynku do poziomu okapu, gzymsu lub attyki): od 4,20 do 6,20 m

4. wysokość budynku do kalenicy: od 4,20 do 6,20 m; szerokość elewacji frontowej budynku: od 23,00 do 26,00 m; liczba kondygnacji nadziemnych: 1

5. rodzaj dachu: jednospadowy lub dwuspadowy

6. kąt nachylenia dachu: od 1̊ do 15̊

Układ kalenicy głównej budynku w stosunku do frontu działki (równoległy, prostopadły): należy określić na podstawie koncepcji zagospodarowania ponieważ frontem działki jest strona od której znajduje się wjazd na działkę.

UWAGA:

Po określeniu frontu działki proszę sprawdzić czy wpisana jest prawidłowa wartość szerokości elewacji frontowej budynku.


W przypadku myjni o większej liczbie stanowisk prosimy o kontakt.