Pompki chemii są zgrupowane w blokach według stanowisk. Jeśli jakieś stanowisko ma inny zestaw programów to liczba pompek będzie także inna.
Konserwacja pompek chemii polega na rutynowej ocenie ewentualnych przecieków – głównie spod pokrywy widocznej od zewnątrz. Ewentualny wyciek będzie z czasem powiększał się i może spowodować zwarcie w wyłączniku, i automatyczne zadziałanie bezpiecznika, czyli przerwanie działania tej pompki. Wtedy użytkownik zgłosi problem – „leci sama woda”. W skrajnym przypadku zwarcie w wyłączniku pompki może spowodować zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego całej myjni.
Aby temu zapobiec, należy co jakiś czas lekko i z wyczuciem dokręcić ewentualne poluzowanie nakrętek pokrywy. Pompka pracuje impulsowo, z wysoką częstotliwością powodując drgania – stąd po jakimś czasie nakrętki mogą się poluzować. Nie jest to wada urządzenia.
Podobny wyciek i z tego samego powodu może mieć miejsce spod nakrętek trzymających rurki zasysające i podające chemię. Tu również należy co jakiś czas lekko i z wyczuciem dokręcić ewentualne poluzowanie.