• Źle wydaje monety – np. klient wkłada 20 zł, a dostaje 15 zł albo odwrotnie – wkłada 20 zł, a dostaje np. 23 zł
  • Błąd oprogramowania, który nie występuje często i regularnie
   • Należy co jakiś czas, profilaktycznie w menu serwisowym rozmieniarki wybrać opcję „przywróć ustawienia fabryczne”
  • W którymś z hoperów wadliwa moneta zablokowała go i ten rodzaj monet przestał być wyrzucany
   • Zdiagnozować problem przez rozmienienie większego nominału banknotu
   • Sprawdzić czy pomyłkowo do danego hopera nie została wrzucona moneta o innym nominale
  • Zawilgocenie monet – monety silniej przywierają do wyrzutnika, „kleją się” do siebie. Może to być spowodowane po prostu wrzuceniem kilku mokrych monet lub nawet bardzo zwiększoną wilgotnością wnętrza rozmieniarki. Należy w tym wypadku wyjąć wszystkie monety, osuszyć je, a także osuszyć elementy hoperów i sprawdzić, czy zwiększona wilgotność nie wynika z zatkanych otworów wentylacyjnych w kontenerze technicznym.
 • Moneta w okienku na banknoty (!)
  Klient włożył monetę, najczęściej 5 zł, w okienko na banknoty i zablokował rozmieniarkę. Moneta blokuje dostęp dla banknotów, ale na wyświetlaczu nie pojawia się żaden komunikat, rozmieniarka nadal jest jakby czynna.
  • Zaleca się codzienne sprawdzanie okienka.
  • Do wyciągnięcia monety należy użyć drutu wygiętego w kształt litery „L” lub cienkiego klucza imbusowego.
 • Rozmieniarka nie przyjmuje banknotów
  Zwykle wynika to z powodu zablokowania modułu przyjmującego banknoty przez pomięty, zniszczony banknot. Sytuacja może wyglądać nawet tak, że w module są 2 banknoty. Pierwszy został przyjęty w tym sensie, że monety zostały wydane, ale banknot nie został prawidłowo umieszczony w zasobniku. Kolejny klient wkładając pomięty banknot już nie uzyska monet, a tylko bardziej zablokuje moduł.
  • Należy dokładnie przejrzeć stan zasobnika od strony wewnętrznej i usunąć wszystkie banknoty
  • Niekiedy należy nawet wymontować moduł aby usunąć fragmenty banknotów