Separator jest koniecznym składnikiem instalacji odprowadzania ścieków z myjni. Jego wielkość i wydajność zależy oczywiście od liczby stanowisk. Obecnie separator pełni także rolę centralnego osadnika substancji stałych – zanieczyszczonego piachu płynącego ze stanowisk (tzw. zawiesina łatwoopadająca zanieczyszczona węglowodorami ropopochodnymi).
Do separatora należy dodać dodatkowy segment (betonowy lub PCV z włazem) o wysokości zależnej od głębokości posadowienia separatora od poziomu „0”.
Ten zintegrowany zbiornik należy czyścić okresowo, w zależności od obrotów myjni, zlecając czynność wyspecjalizowanej firmie.


Separator dla myjni 2-stanowiskowej
Separator i osadnik dla myjni 2-stanowiskowej

Separator dla myjni 3 i 4-stanowiskowej
Separator i osadnik dla myjni 3 i 4-stanowiskowej

Separator dla myjni 5-stanowiskowej
Separator i osadnik dla myjni 5-stanowiskowej

Dostawa separatora na plac budowy