Jeśli inwestor chce lub musi mieć własną studnię jako ujęcie wody na potrzeby myjni powinien:

 • przedstawić firmie Ekowash wyniki badań wody w celu dostosowania technologii uzdatniania wody jaka jest konieczna do użycia w procesie technologicznym mycia
 • Wyniki powinny określać:
  • zawartość żelaza
  • zawartość manganu
  • twardość
  • stopień pH
  • utlenialność
 • Jeśli ww. parametry nie będą mieścić się w zakresie standardowej technologii uzdatniania stosowanej przez Ekowash wtedy należy liczyć się ze wzrostem kosztów urządzeń