Wnioski każdego rodzaju należy pobrać z urzędów właściwych dla danej miejscowości.
Przygotowanie dokumentacji najlepiej zlecić do biura projektowego.