Centralny odsys zbiera monety z każdego stanowiska do sejfu w kontenerze technicznym poprzez rury poprowadzone pod posadzką. Monety przechodzą do sejfu oddzielnie z każdego stanowiska po włączeniu odpowiedniej dla niego turbiny przez komputer myjni.
Moment włączania może być programowany w zależności do potrzeb oraz ekonomii pracy turbin.
Pojedyncza turbina dla danego stanowiska może załączać się w następujących sytuacjach:

 • po wrzuceniu każdej monety
 • tuż po skończeniu dowolnego programu mycia
 • okresowo – np. co 60 minut

Może się tak zdarzyć, że w rurze odsysu biegnącej od stanowiska utknie kilka monet i zablokuje przesył z tego stanowiska.

Skrajny przykład nagromadzenia się monet w rurze odsysu z jednego stanowiska!

Dlaczego tak się dzieje, jak temu zapobiec i co zrobić kiedy rura się zatka?

Monety mogą utknąć w rurze bo:

 • Turbina nie załącza się lub nie załączała przez jakiś czas.
  Może to być spowodowane wyłączeniem bezpiecznika danej turbiny w szafie sterującej. Pojedynczy bezpiecznik może niekiedy się wyłączyć w sytuacji zaniku prądu w sieci, itp.
  Najprostszym sposobem kontroli jest słuchanie od czasu do czasu, czy turbina załącza się i czy monety wpadają do sejfu. Jeśli tak nie jest należy sprawdzić stan załączenia bezpieczników w szafie.
 • Rura odsysu została uszkodzona (przedziurawiona) i turbina pobiera także powietrze spoza rury i przez to siła ciągu zmniejsza się. Wcześniejszym tego objawem będą pojawiąjące się mokre monety w sejfie – do dziurawej rury dostaje się woda. Jest to objaw wymagający wezwania serwisu w celu wymiany przewodu!
 • Pokrywa sejfu została źle, nieszczelnie domknięta lub uszczelki pokrywy zostały uszkodzone i tak jak wyżej do układu dostaje się fałszywe powietrze zmniejszające siłę ciągu.
 • Czasami zdarza się, że pojedyncza moneta utknie w rurze w wyniku przypadkowego ułożenia się przy spadaniu z wrzutnika na stanowisku. Gdyby zatem sprawdzać tylko pojedyncze przesyły monet to wynik mógłby być chwilowo mylący. Wtedy należy wrzucić kolejną monetę, której upadek może minimalnie zmienić położenie tej zaklinowanej i wtedy wszystkie monety zostaną przesłane.
 • Jeśli stwierdzimy zablokowanie rury dość wcześnie, kiedy nagromadzonych monet będzie rzędu 10 – 30 wtedy należy zdjąć końcówkę rury odsysu w panelu stanowiskowym i włączyć przekaźnik danej turbiny w szafie wywołując jej ciągłą pracę a następnie poruszać końcem rury. Jeśli to pomoże i monety zaczną biec do sejfu nie należy wyłączać turbiny aż wszystkie monety zostaną przesłane. Jeśli monety będą jednak nadal zaklinowane włączonej turbiny nie można pozostawiać zbyt długo aby nie spowodować jej przegrzania.
 • Jeśli zablokowanie rury zostanie wykryte tak późno jak np. na zdjęciu i żadne powyższe czynności nie pomogą – należy wezwać serwis w celu wyjęcia rur z kanałów technologicznych.