Nowa myjnia w miejscu starej! Myjnia we Włocławku wpisuje się w mocny trend inwestycyjny w tym obszarze biznesowym, czyli kompletna zamiana starej wysłużonej myjni, z przestarzałą często fatalnie funkcjonującą technologią na nową myjnię. Cały trend można scharakteryzować tak:

  • zmiana właściciela
  • zburzenie starej myjni
  • wykorzystanie istniejących pozwoleń użytkowania
  • zmiana designu myjni na bardziej nowoczesny, dynamiczny
  • podświetlenie elementów zewnętrznych myjni
  • zmiana technologii – rezygnacja z często stosowanej technologii proszkowej na rzecz płynnej
  • automatyzacja sterowania technologią
  • zdalne sterowanie technologią i otrzymywanie alarmów
  • płatności bezgotówkowe także na odkurzaczach
  • system firmowych kart prepaid