Jakie są niezbędne media, które potrzebuje myjnia, dostarczone z przyłączy, których warunki określają gestorzy dla danej działki.
– Energia elektryczna – o mocy 17,4 kW dla myjni 2 stanowiskowej; każde następne stanowisko to dodatkowe 4,5 kW
– Gaz ziemny
– Jeśli nie ma sieci gazowej preferujemy użycie gazu ciekłego – w tym wypadku powierzchnia działki musi mieć możliwość bezpiecznego usytuowania zbiornika
– w ostateczności gaz można zastąpić olejem opałowym – wtedy zbiornik może być umieszczony w dodatkowym pomieszczeniu technicznym, którego postawienie nie jest już tak restryktywne jak zbiornika gazu ciekłego
– Woda z sieci (ciśnienie minimalne 3 atm) lub własne ujęcie ze studni
– Kanalizacja
– lub zbiornik ścieków; w tym przypadku należy wziąć pod uwagę konieczność jego częstego opróżniania w zależności od liczby stanowisk i wzmożonego mycia w okresie weekendowym i przedświątecznym.