Poniżej zamieszczony schemat obrazuje rolę inwestora, podwykonawców i Ekowash w procesie inwestycyjnym myjni.
Inwestor powinien mieć na uwadze to, że budowa myjni podlega prawu budowlanemu i w związku z tym nakłada na niego określone obowiązki – szczególnie w zakresie uzyskania odpowiednich dokumentów urzędowych.
EKOWASH na każdym etapie, szczególnie właśnie na etapie przygotowawczym służy wsparciem, doradztwem, a nawet podwykonawstwem – jednak musi to się dziać w ramach dodatkowych ustaleń.