Czyszczenie filtra głównego należy przeprowadzać okresowo – w zależności od czystości wody sieciowej, jednak nie należy tego robić gdy:

  • pracuje stacja osmozy
  • wykonywana jest regeneracja (płukanie) kolumn zmiękczacza wody; wyświetlacz sterowania kolumnami pokazuje ile czasu zostało do zakończenia procesu – trwa on ok. 1,5 h i składa z kilku etapów, z których każdy trwa od 6 do 60 minut.
Nadmiernie zanieczyszczony filtr główny!
  • Zakręcić zawór główny wody
  • Spuścić ciśnienie z filtra – korkiem, który znajduje się na obudowie filtra u góry lub na dole
  • Odkręcić obudowę filtra i wyjąć wkład filtra
  • Jeżeli filtr nie jest zbyt wyeksploatowany to należy go umyć w strumieniu wody na stanowisku, a jeżeli filtr jest bardzo zużyty (na ogół po 5 cyklach mycia) należy wymienić go na nowy.
  • Po zamontowaniu filtra delikatnie i stopniowo odkręcić zawór główny