Karta rabatowa myjni Ekowash
REGULAMIN
Aktualny od dnia 11 grudnia 2018

 1. Karta rabatowa myjni Ekowash – dalej nazywana kartą.
 2. Wydawca karty
  Ekowash s.c., Cybernetyki 13 lok. 6, 02-677 Warszawa, NIP 521378 50 51
 3. Operator techniczny karty
  Televend, Rzeźnicka 2c, lok. 44, 80-822 Gdańsk, NIP 5832682260
 4. Użytkownik karty
  1. Użytkownikiem karty jest jej okaziciel.
  2. Wszelkie korzyści są przypisane do użytej karty a nie do osoby, która się nią posługuje.
 5. Miejsca używania karty – aktualna lista znajduje się na stronie www.ekowash.pl/karty-rabatowe
 6. Rodzaje kart
  Karta Wydawcy, w zależności od decyzji Użytkownika przy jej wydaniu, może funkcjonować jako:

  1. Karta przedpłacona
   • Karta służy do zapłaty elektronicznej w miejscach używania.
   • Przeznaczona głównie dla klientów – osób fizycznych. Ważna tylko do wysokości dokonanej przedpłaty. Sposób dokonywania przedpłaty – w punkcie 9.
  2. Karta odnawialna
   • Karta służy do zapłaty elektronicznej w miejscu używania
   • Przeznaczona głównie dla klientów zbiorowych – firm, których upoważnione osoby użytkują wiele kart w ramach podpisanych umów.
   • Ważność karty odnawialnej wznawiana jest cyklicznie przez Wystawcę w systemie obsługi, zgodnie z zawartą, indywidualną umową
  3. Karta klienta
   • Karta służy jedynie do identyfikacji przypisanych jej przez Wydawcę rabatów, a płatność następuje poprzez kartę bankową Użytkownika
 7. Identyfikacja karty
  • Dane umieszczone na karcie
   • Unikalny, 10. cyfrowy numer karty, widoczny dla użytkownika
   • Chip elektroniczny, powiązany jednoznacznie z numerem karty – niewidoczny dla użytkownika, służy do identyfikacji konkretnej karty przez czytniki elektroniczne Operatora
   • Powtarzalne elementy graficzne, nie związane w jakikolwiek sposób z użytkownikiem
  • Dane posiadacza karty
   • W systemie elektronicznej obsługi karty, dostępnym dla Wydawcy i Operatora technicznego, Użytkownik karty powinien lub może podać następujące dane:Wydanie karty
 8. Kartę wydaje upoważniony pracownik Ekowash w miejscu używania karty lub w siedzibie firmy użytkownika
 9. Opłacanie karty