Piec wymaga systematycznego oglądu gdyż pełni ważną rolę nie tylko w technologii mycia, ale zimą zapewnia nie zamarzanie myjni oraz płyty stanowiskowej.
Podstawowa kontrola pieca może być przeprowadzona zdalnie, przez aplikację sterującą Ekowash
– Ustawienia -> Temperatura
Temperatura pieca powinna być ok. 65 st. C
Jeśli temperatura jest dużo niższa lub dużo wyższa – wtedy należy bezpośrednio sprawdzić panel sterujący na piecu.
Jeśli pojawiły się błędy w postaci kodów komunikatów należy zajrzeć do książki obsługi pieca, która powinna być stale w kontenerze technologicznym.
Przegrzanie kotła jest szczególnie niepożądane.

Panel sterujący pieca gazowego