Przed okresem zimowym i w trakcie zimy należy szczególnie zadbać o poprawną pracę systemu antymrozu. Zaniedbanie tych czynności może doprowadzić do zamarznięcia wody w przewodach i unieruchomić myjnię.
Dlatego należy koniecznie:

 1. Sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić filtr antymrozu 1 x dziennie
  1. Zdjąć kostkę elektrozaworu antymrozu
  2. Zakręcamy kulowy przed filtrem antymrozu i obserwujemy manometr – ciśnienie powinno wskazywać wartość ciśnienia w sieci wodociągowej, a jeśli spada do „zera” to znaczy, że zawór odwrotnego działania jest uszkodzony – trzeba go wymienić i zaprzestać dalszych czynności jeśli temperatura jest poniżej 0.
  3. Odkręcamy filtr i najlepiej wkładamy zapasowy na wymianę. Pozwoli to szybko zakończyć tę czynność a wyjęty będzie można spokojnie wyczyścić.
  4. Przy skręcaniu filtra zwrócić uwagę czy uszczelka typu o-ring została właściwie umieszczona. Zdarza się, że uszczelka wypada podczas tych czynności.
  5. Odkręcamy zawór kulowy i zakładamy kostkę na elektrozawór
 2. Przy czystym filtrze na manometrze kolektora powinno być ciśnienie 3,5 bar (jeśli myjnia nie pracuje) ustawione przez serwis

  Prawidłowe ciśnienie antymrozu

  Filtr antymrozu
Jak fatalnie wygląda nieczyszczony filtr można zobaczyć na tym filmie!

Gdyby po oczyszczeniu filtra ciśnienie było niższe należy je wyregulować zaworem w studni antymrozu.
Przed regulacją sprawdzić i w razie potrzeby wyczyścić sitko pompy.
Uwaga: Ciśnienie poniżej 3,5 bar. grozi zamarznięciem myjni!


Studnia antymrozu

 • Codziennie – Czyścić kuwety szczotek – ponieważ cały brud piasek i inne zanieczyszczenia wpadają do studni antymrozu.
 1. Dwa razy w roku: Wyczyścić studnie antymrozu (potrzeba pompa zanurzeniowa do wypompowania wody)
 2. Po czyszczeniu studni należy również wyczyścić filtr antymrozu lub wymienić na nowy.

Następnie należy sprawdzić system antymrozu przez wymuszenie jego działania stycznikiem w szafie sterującej i w razie potrzeby ustawić ciśnienie zaworem na kolektorze antymrozu w studni na 3,5 bar.
(zawór jest pokazany strzałką na zdjęciu studni)

Kostka antymrozu

Prosimy również o utrzymywanie stanu części zamiennych – zapasowych na myjni. W nagłych przypadkach zapobiegnie to niepotrzebnym przerwom w pracy.

W związku z Państwa zapytaniami, wprowadzamy nową, dodatkową usługę czyszczenia studni antymrozu. Czyszczenie studni możemy przeprowadzać przy okazji przeglądów okresowych lub wizyt serwisowych. W przypadku zainteresowania usługą przy przeglądzie okresowym prosimy o wcześniejsze zgłaszanie na adres e-mail: marcin@ekowash.pl Koszt czyszczenia studni podczas serwisu gwarancyjnego – 500 zł/ netto Koszt czyszczenia studni poza serwisem – 500 zł/ netto + dojazd 1,5 zł /netto/ km Koszt rozmrażania myjni – 200 zł/ netto za godz. pracy serwisu + dojazd 1,5zł/ netto/ km